Latest tweets #महाराष्ट्रद्रोहीbjp


RT @AnaghaAcharya: 'खोटं बोल पण रेटून बोल' चे दिवस गेले, हे कधी कळणार #महाराष्ट्रद्रोहीBJP ला? https://t.co/Vo3R7NW0II
RT @AnaghaAcharya: 'खोटं बोल पण रेटून बोल' चे दिवस गेले, हे कधी कळणार...
RT @AnaghaAcharya: 'खोटं बोल पण रेटून बोल' चे दिवस गेले, हे कधी कळणार #महाराष्ट्रद्रोहीBJP ला? https://t.co/Vo3R7NW0II
RT @AnaghaAcharya: 'खोटं बोल पण रेटून बोल' चे दिवस गेले, हे कधी कळणार...
सर्व #मराठी_भैये #महाराष्ट्रद्रोहीbjp वाले लक्ष द्या, बिष्टजी उत्तर प्रदेशात बोलवत आहेत तुम्हाला. https://t.co/3KeNHeSEWJ
सर्व #मराठी_भैये #महाराष्ट्रद्रोहीbjp वाले लक्ष द्या,...
'खोटं बोल पण रेटून बोल' चे दिवस गेले, हे कधी कळणार #महाराष्ट्रद्रोहीBJP ला? https://t.co/Vo3R7NW0II
'खोटं बोल पण रेटून बोल' चे दिवस गेले, हे कधी कळणार...
@RFarande तुम्ही धुळ्यात बसून पुड्या नाका सोडू येता का पुण्यात.... सांगा परीक्षा dyla येता येतंय का बग #महाराष्ट्रद्रोहीbjp
@RFarande तुम्ही धुळ्यात बसून पुड्या नाका सोडू येता का...
RT @Raja_Africa: जे जगाने पाहिले ते न दिसणारे व आपल्या शहराची जगाने केलेली स्तुती ऐकून पोटशूळ उठणारे खरेखुरे #महाराष्ट्रद्रोही व #मुंबई-वि…
RT @Raja_Africa: जे जगाने पाहिले ते न दिसणारे

व आपल्या शहराची...
जे जगाने पाहिले ते न दिसणारे व आपल्या शहराची जगाने केलेली स्तुती ऐकून पोटशूळ उठणारे खरेखुरे #महाराष्ट्रद्रोही व… https://t.co/6ghVGHYPlV
जे जगाने पाहिले ते न दिसणारे

व आपल्या शहराची जगाने...
RT @Bhosalehari999: Carrying black flags in times of crisis like Corona is like insulting the doctors, nurses, police and health workers wh…
RT @Bhosalehari999: Carrying black flags in times of crisis like Corona is like insulting the doctors, nurses, police and health workers wh…
RT @Omkara_Mali: मेरा आंगन मेरा रणांगण भाग ०२ कधी येतोय! बाजार उठवून खूप दिवस झाले! #महाराष्ट्रद्रोहीBJP
RT @Omkara_Mali: मेरा आंगन मेरा रणांगण भाग ०२ कधी येतोय!
बाजार...
RT @Omkara_Mali: मेरा आंगन मेरा रणांगण भाग ०२ कधी येतोय! बाजार उठवून खूप दिवस झाले! #महाराष्ट्रद्रोहीBJP
RT @Omkara_Mali: मेरा आंगन मेरा रणांगण भाग ०२ कधी येतोय!
बाजार...
RT @Omkara_Mali: मेरा आंगन मेरा रणांगण भाग ०२ कधी येतोय! बाजार उठवून खूप दिवस झाले! #महाराष्ट्रद्रोहीBJP
RT @Omkara_Mali: मेरा आंगन मेरा रणांगण भाग ०२ कधी येतोय!
बाजार...
RT @Omkara_Mali: मेरा आंगन मेरा रणांगण भाग ०२ कधी येतोय! बाजार उठवून खूप दिवस झाले! #महाराष्ट्रद्रोहीBJP
RT @Omkara_Mali: मेरा आंगन मेरा रणांगण भाग ०२ कधी येतोय!
बाजार...
RT @Omkara_Mali: मेरा आंगन मेरा रणांगण भाग ०२ कधी येतोय! बाजार उठवून खूप दिवस झाले! #महाराष्ट्रद्रोहीBJP
RT @Omkara_Mali: मेरा आंगन मेरा रणांगण भाग ०२ कधी येतोय!
बाजार...
RT @Omkara_Mali: मेरा आंगन मेरा रणांगण भाग ०२ कधी येतोय! बाजार उठवून खूप दिवस झाले! #महाराष्ट्रद्रोहीBJP
RT @Omkara_Mali: मेरा आंगन मेरा रणांगण भाग ०२ कधी येतोय!
बाजार...

close