Latest tweets #exo7thanniversary


RT @weareoneEXO: 오늘 EXO가 EXO-L에게 들려주고 싶은 노래! EXO와 EXO-L이 함께한 지난 7년의 아름다운 시간만큼 앞으로의 더 많은 날도 쭉 같이 행복해요! EXO & EXO-L We Are One! ❤️ #EXO #w
RT @weareoneEXO: 오늘 EXO가 EXO-L에게 들려주고 싶은 노래! EXO와 EXO-L이 함께한 지난 7년의 아름다운 시간만큼 앞으로의 더 많은 날도 쭉 같이 행복해요! EXO & EXO-L We Are One! ❤️ #EXO #w
RT @kai_n_kimjongin: 💛7 years with KAI💛 https://t.co/hh2bmv2QsG #엑소데뷔7주년 #EXO7thAnniversary #7YearsWithEXO #7YearsWithKAI #엑소카이 #카이 #KAI
RT @dyororo_: kyungsoo choose ‘MAMA’ as his song pick for EXO 7th Anniversary along with the message ‘(this is) EXO debut song, the song th…
RT @kai_n_kimjongin: 💛7 years with KAI💛 https://t.co/hh2bmv2QsG #엑소데뷔7주년 #EXO7thAnniversary #7YearsWithEXO #7YearsWithKAI #엑소카이 #카이 #KAI
RT @weareoneEXO: 오늘 EXO가 EXO-L에게 들려주고 싶은 노래! EXO와 EXO-L이 함께한 지난 7년의 아름다운 시간만큼 앞으로의 더 많은 날도 쭉 같이 행복해요! EXO & EXO-L We Are One! ❤️ #EXO #w
RT @weareoneEXO: 오늘 EXO가 EXO-L에게 들려주고 싶은 노래! EXO와 EXO-L이 함께한 지난 7년의 아름다운 시간만큼 앞으로의 더 많은 날도 쭉 같이 행복해요! EXO & EXO-L We Are One! ❤️ #EXO #w
RT @EXOandAesthetic: I'm proud of myself being an EXO-L✌ #EXO #weareoneEXO #엑소 #엑소데뷔7주년 #EXO7thAnniversary #7YearsWithEXO #7YearsWithEXO
RT @love_56b: 예전에 다운 받아 놓은 영상보다가 발견한 신인상 받는 엑소 (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) 너무 풋풋해 #EXO7thAnniversary #7_Years_With_EXO #엑소와_함께한_소중한_7년 #일곱번째…
RT @BlueSpring_xo: 일곱 해의 이야기가 그러했듯 항상 행복하기만 하진 않겠지만, 지쳐버리는 그 날이 온다 해도 아름다웠던 우리의 모습은 영원히 기억되리라 믿습니다. #EXO #weareoneEXO #엑소 #엑소데뷔7주년 #EXO7t
RT @bkbabychoice: #EXO - #LOVESHOT Twitter Header Design! Happy Easter guys!!! Dm me if you are interested in me designing a header for yo…
RT @Aychan58910045: Daha nice mutlu,müzikli,0t9'lu,EXO-L'li yıllara EXO-L her zaman her daim sizinle @weareoneEXO We Are One #EXO #Exo
RT @Aychan58910045: Her daim sizinle olup sizi destekleyeceğime söz veriyorum Sizi seviyorum #EXO #Exo7thAnniversary #7YearsWithEXO_L…

close