Latest tweets #hugsforchan


:¨·.·¨: `·.. ➝ 365 days with #방찬 ♡ ➩ ⌞ 𝒅𝒂𝒚 247 ⌝ ღ… https://t.co/0gVvwSsHIe
:¨·.·¨: `·.. ➝ 365 days with #방찬 ♡ ➩ ⌞ 𝒅𝒂𝒚 246 ⌝ ღ… https://t.co/2liFoohGJm
:¨·.·¨: `·.. ➝ 365 days with #방찬 ♡ ➩ ⌞ 𝒅𝒂𝒚 245 ⌝ ღ… https://t.co/NlheZCHNIh
:¨·.·¨: `·.. ➝ 365 days with #방찬 ♡ ➩ ⌞ 𝒅𝒂𝒚 244 ⌝ ღ… https://t.co/wAMU4tW3HJ
:¨·.·¨: `·.. ➝ 365 days with #방찬 ♡ ➩ ⌞ 𝒅𝒂𝒚 243 ⌝ ღ… https://t.co/dj1zWw6FxZ
RT @stayxskz: 191020 인가 미팬 HQ 2P you are unconditionally loved & imperfectly perfect to us; #hugsforchan #straykids #bangchan #스트레이키즈 #방찬…
RT @_everbeenmine: คุณทำให้ชีวิตฉันดีขึ้น :อ่าผมไม่รู้เลยครับว่าผมทำได้ดีรึเปล่าในการทำแบบนั้น แต่คุณบอกว่าแบบ ประมาณว่า คุณได้รับพลังเยอะเ…
:¨·.·¨: `·.. ➝ 365 days with #방찬 ♡ ➩ ⌞ 𝒅𝒂𝒚 242 ⌝ ღ… https://t.co/gpueLcM8Jx
RT @_everbeenmine: คุณทำให้ชีวิตฉันดีขึ้น :อ่าผมไม่รู้เลยครับว่าผมทำได้ดีรึเปล่าในการทำแบบนั้น แต่คุณบอกว่าแบบ ประมาณว่า คุณได้รับพลังเยอะเ…
RT @_everbeenmine: ผมรู้สึกว่าผมทำหน้าที่ได้ดี ผมคิด คิดว่าผมอ่ะทำในสิ่งที่ผมควรจะทำแล้ว เพราะว่านั่นแหละเป็นเหตุผลว่าทำไม ที่พอใครถามผมว่า…
:¨·.·¨: `·.. ➝ 365 days with #방찬 ♡ ➩ ⌞ 𝒅𝒂𝒚 241 ⌝ ღ… https://t.co/qeaOl7kRhO
RT @_everbeenmine: คุณทำให้ชีวิตฉันดีขึ้น :อ่าผมไม่รู้เลยครับว่าผมทำได้ดีรึเปล่าในการทำแบบนั้น แต่คุณบอกว่าแบบ ประมาณว่า คุณได้รับพลังเยอะเ…
RT @_everbeenmine: คุณทำให้ชีวิตฉันดีขึ้น :อ่าผมไม่รู้เลยครับว่าผมทำได้ดีรึเปล่าในการทำแบบนั้น แต่คุณบอกว่าแบบ ประมาณว่า คุณได้รับพลังเยอะเ…
RT @_everbeenmine: ผมรู้สึกว่าผมทำหน้าที่ได้ดี ผมคิด คิดว่าผมอ่ะทำในสิ่งที่ผมควรจะทำแล้ว เพราะว่านั่นแหละเป็นเหตุผลว่าทำไม ที่พอใครถามผมว่า…

close