Latest tweets cho chang


+ - Title track : bài hát chủ đề (có mv) đại diện cho album - unique listeners: Người nghe độc lập (Kiểu như từng… https://t.co/pPNE7gC0Kt
@zap_cho 우로빠 태그 안뺀거 시롸냐거
@Chang_Sub_0226_ @LeeCS_BTOB 유ㅔㄴ일로 잘잡음
@haksmirk I thought Cho Chang was hilarious cause her name sounds like Smelly Forever in Chinese, and no Chinese pe… https://t.co/7jHqmgEhoZ
Có chăng chỉ có thể cho ta quên dần niềm đau
Harry should've married Cho Chang instead of Ginny Weasley
RT @sadtstan: now let's bring this back “To JK Rowling from Cho Chang” https://t.co/3bGYc8dvhC

close