jkdirector0901 (@jkdirector0901)


RT @ame3_jk: 동그란 공과 동그란 훌라후프를 들고 다급한 동구라미 사람 https://t.co/5R71etbgD4 #정국 #JUNGKOOK #BTS @BTS_twt https://t.co/BupwL0jEid
RT @ame3_jk: 동그란 공과 동그란 훌라후프를 들고 다급한 동구라미 사람
https://t.co/5R71etbgD4

#정국 #JUNGKOOK  #BTS...
RT @hoodieboy97: 190217 LYS FUKUOKA Euphoria🐰 수고 많으셨습니다💜 #BTS #방탄소년단 #バンタン #JK #JUNGKOOK #グク #정국 https://t.co/A0hMS4mWdT
RT @peachboy_twt: 형아들이랑 꺄르르르 https://t.co/2mtvzgm7lp #BTS #정국 #JUNGKOOK @BTS_twt https://t.co/CUTG9ZfMN6
RT @JK_in_me: An article about #Jungkook's Airport Fashion With No Mask & His Impact 방탄소년단 #정국, 마스크만 벗었을 뿐인데 🔗https://t.co/OC6OSC08RV "..…
RT @vantaegoo: WHY IS JUNGKOOK SIMULTANEOUSLY SO BIG AND SO TINY IM https://t.co/JZfq4n6NgA
RT @jjk_zzang: 칠리새우에 영혼 뺏긴 정국이 https://t.co/N9zbhZrUEQ
RT @uruhiko_kpop: RunBTS EP.64 https://t.co/gHVltXP6CF
RT @Golden_kku: 방탄학교 실세 전정국 zip https://t.co/PH4zeeXJIl
RT @jeikei0901: -방탄학교 다음이야기, 정국 모음- 🐰감정적으로 생각하면 안됩니다 🐰저는 뭐 친구 없습니까?? 💦 (어쿠) 🐰저는!!💦 🐰저는!!!😆💦💦 🐰(오~)😮 다음주 존잼각 젖은 정국이 보는 건가요..?ㅎㅎ https://t.…
RT @CasstielJeon: Hakkoo 😂😂😂😂 #JUNGKOOK #JEONJUNGKOOK #방탄소년단정국 #전정국 #정국 #방탄소년단 #田柾國 #EUPHORIA https://t.co/FdABm4GUWt
RT @inxpce: 빠이팅 그렇게 기엽게 하기있냐구,, 🐰악! ↑ https://t.co/SyATblQkRbhttps://t.co/fBD49RGXbE (sub o) ↑ https://t.co/6kbSveJhHZhttps://t.co
RT @Btsmaykook: remember when jungkook sang spring day in front of a family,,, his voice is just so beautiful https://t.co/15vvZ2Q563
RT @BTS613JK9791: 🐰💥 “저는 뭐 친구 없습니까?” (빠직) 아미라면..순간 짠..한..🥺 하지만, 이제는 모두 과거형(?).. 97 인기쟁이! JK!! 다음주 기대할께요!! 사랑해요!! #JUNGKOOK #BTS @BTS_twt…
RT @hoodieboy97: 190217 LYS Fukuoka 뒷모습도 귀여운 정국 🐰🥰 #BTS #방탄소년단 #バンタン #JK #JUNGKOOK #グク #정국 https://t.co/pOc1Sh4beu
RT @inxpce: 갑자기 분위기 기모으기 ㅋㅋㅋㅋㅋ ↑ https://t.co/4C3o50cTughttps://t.co/TKIoWwf667 #정국 #지민 #호석 #BTS @BTS_twt https://t.co/7zAPfUI1h8
RT @JK__in_me: Smart Jungkook 😎 #정국 #JUNGKOOK #グク #BTS @BTS_twt https://t.co/9dbWed2Cbv

close