Latest tweets #banjir2020


RT @Kamalarrofiqi: Sudah paham fungsi hutan? Bumi ; mampus kau kebanjiran. Hutan kau gunduli, sampah kau buang sembarangan. Memang kau tak…
RT @Kamalarrofiqi: Sudah paham fungsi hutan? Bumi ; mampus kau kebanjiran. Hutan kau gunduli, sampah kau buang sembarangan. Memang kau tak…
RT @Kamalarrofiqi: Sudah paham fungsi hutan? Bumi ; mampus kau kebanjiran. Hutan kau gunduli, sampah kau buang sembarangan. Memang kau tak…

close